អំពីខាត់ណាផា្កស្ពពណ៌ស្វាយនោះ …

វាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ណាស់។ ដូចជាខាត់ណាផា្កស្ពធម្មតាប៉ុន្តែស្រាលជាងមុននិងផ្អែមបន្តិច។ ខ្ញុំបានបោះវាទៅក្នុងឡចំហាយរួមជាមួយផ្កាខាត់ណាមួយចំនួនបន្ទាប់មកបានបោះលាយជាមួយមើមប្រេងអូលីវទឹកក្រូចឆ្មាអំបិលនិងម្រេច។

ពណ៌ពណ៌ស្វាយរសាត់បន្តិចបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានចម្អិនវាប៉ុន្តែវានៅតែមើលទៅគួរឱ្យស្រឡាញ់ដែលមានពណ៌ស្វាយ។

អត្ថបតផសាយ

Send your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *