ខ្ញុំគិតថាវាដល់ពេលហើយ

ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

… សម្រាប់ខ្សែក្រចកជាតិ Raider មួយជុំទៀត!

នោះហើយជាវ៉ារនីសក្រចកដែលមានក្លិនស្អុយថ្មីនៅក្នុងអ្នកបង្កើត (14 ដុល្លារ) ដោយវិធីនេះ។

អត្ថបតផសាយ

តើអ្នកគិតយ៉ាងម៉េច?

Send your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *